Mokomės ir skaitome kartu

         Balandžio 23–29 dienomis buvo organizuojama 18-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė. Šių metų vienijanti tema skelbė, kad mes visi kartu kuriame ateitį.

        Draugystė su knyga prasidėjo kovo 16-ąją – Knygnešio dieną, kai Lietuvoje pagerbiami knygnešiai, lietuvių kalbos draudimo metais platinę lietuviškas knygas. Šiai progai paminėti istorijos mokytoja metodininkė Aušra Liustrovienė, ketvirtos klasės mokytoja Silva Sendrauskenė ir bibliotekininkė Zofija Klapatauskienė subrandino idėją – edukacine pamoka įprasminti didžius knygnešių darbus. Pamokoje dalyvavusiems ketvirtos klasės mokiniams bibliotekos etnokampelyje mokyt. A. Liustrovienė įdomiai pristatė knygnešių gadynę, o mokiniai atliko užduotis. Ypač dideliu iššūkiu tapo perskaityti graždanką – lietuvišką tekstą rusiškais rašmenimis. Ketvirtokai taip pat ruošėsi pamokai: perskaitė Prano Mašioto apsakymą „Du kartus pamelavo ir barti negavo“, prisiminė ankstesnėse klasėse skaitytus tekstus apie knygnešius, aptarė Petro Rimšos skulptūrą „Lietuvos mokykla“.

        Ketvirtokai skyrė dėmesio ir bibliotekų savaitei paminėti: kartu su savo mokytoja S. Sendrauskiene ant Baltijos jūros kranto skaitė H. K. Anderseno pasaką „Undinėlė“. Simboliška, kad ir ketvirtokus, ir pasakos autorių, ir undinėlės skulptūrą vienija ta pati jūra. Viliamės, kad undinėlė išgirdo ketvirtokų jautriai skaitomas eilutes apie didelę meilę ir nepaprastą drąsą.

 

Silva Sendrauskienė, mokytoja