1-oji vieta tarptautinio epistolinio rašinio nacionaliniame etape

         Tarptautiniuose epistolinio rašinio konkursuose dalyvauja įvairių tautų moksleiviai iki 15 metų. Kasmet siūlomos vis kitos rašinių temos skatina vaikus domėtis pasaulio ir savo šalies aktualijomis, brandžiai mąstyti, reikšti mintis laiško, t. y. pokalbio su kitais, forma.

         47-ojo tarptautinio epistolinio rašinio konkurso tema – „Įsivaizduok, kad esi laiškas keliaujantis laiku. Ką norėtum pranešti savo skaitytojams?“. Laiško apimtis plati, apie 700 žodžių, todėl darbas reikalauja didelių pastangų. Pirmiausia rašinys turi praeiti konkursą mokykloje, po to – griežtą atranką miesto ar rajono ture.

         Į nacionalinį konkursą Vilniuje šiemet suplaukė virš 100 visos Lietuvos mokinių rašinių. Autoritetinga komisija atrinko 12 pačių geriausių. Diplomus pelnė šeši rašinių autoriai: III laipsnio - Lukas Bagdonas (Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija), Kamilė Keršytė (Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla) ir Austėja Šikarskaitė (Kalvarijos gimnazija); II laipsnio - Rokas Šimukauskas (Panevėžio „Vilties“ progimnazija) ir Rusnė Akelaitytė (Marijampolės savivaldybės Šunskų pagrindinė mokykla). I laipsnio diplomas ir medalis buvo skirtas Egidijai Japertaitei, Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos septintokei. Savo laiške ateities bendraamžiams mergaitė išreiškė nerimą dėl žmonių susvetimėjimo, dėl abejingumo gamtai.

         Egidijos rašinys išverstas į anglų ir prancūzų kalbas ir išsiųstas į Šveicariją: čia jį vertins Pasaulinės pašto sąjungos Tarptautinio biuro ir Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) paskirta tarptautinė komisija.

         Gegužės 4 d. laureatai ir juos konkursui ruošę mokytojai buvo pakviesti į Vilnių apdovanojimams. Vaikus galėjo lydėti jų tėveliai, draugai. Šventinis ceremonialas vyko Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos konferencijų salėje. Konkurso nugalėtojai ir jų mokytojai buvo pagerbti apdovanojimais: susisiekimo bei švietimo ir mokslo ministrų pasirašytais diplomais, padėkos raštais, medaliais, asmeninėmis dovanomis.

         Renginio dalyvius maloniai pasveikino susisiekimo ministras Rokas Masiulis. Ministro žodžiais, žmogus rašydamas atskleidžia savo vidinio pasaulio turtingumą, grožį; gebėjimas išreikšti savo mintis popieriuje yra didelė Dievo dovana, nes prasmingas tekstas praturtina, įkvepia kūrybai ir kitus žmones.

         Lietuvos pašto Korporatyvinių reikalų departamento vadovė Vaida Budrienė, pasidžiaugusi, kad Lietuvos paštui šiemet taip pat 100 metų, priminė šalies laiškų istoriją, pagyrė jaunimo iniciatyvą rašyti epistoliniu žanru, padėkojo mokiniams ir juos konkursui ruošusiems mokytojams už prasmingam darbui skirtą laiką.

         Švietimo ir mokslo ministerijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Dr. Loreta Žadeikaitė akcentavo, kad šio konkurso laureatai – tai ypatingų istorinių metų, Lietuvos 100 – mečio, laureatai; pasidžiaugė, kad rašydami laiškus mokiniai tarsi solidarizavosi su mūsų istoriją kūrusiais iškiliais tautos veikėjais, taip pat rašiusiais laiškus, kurie dabar saugomi kaip istorinė vertybė.

        Vertinimo komisijos pirmininkė, Lietuvos edukologijos universiteto docentė Dr. Gitana Vanagaitė, pacitavusi Vaižganto žodžius ,,Tikra laimė, kai ranka minties klauso“, palinkėjo rašantiems visada eiti tik savo keliu, klausyti savo vidinio balso. Po apdovanojimų visi svečiai buvo pavaišinti ,,Grey pietumis“ senamiesčio restorane ir pradžiuginti iki pat pavakarių trukusia kultūrine – pažintine programa: ekskursijomis į muziejus, koncertus.

         Svarus Egidijos Japertaitės laimėjimas mažo miestelio mokyklai – didelė dovana. Džiugina ir tai, kad šiame konkurse Šventosios pagrindinės mokyklos mokiniai Lietuvai atstovauja jau ne pirmą kartą: ši garbė teko 33-iajame tarptautinio epistolinio rašinio nacionaliniame ture laimėjusiam Regimantui Šeštokui, o 2013 m. pasauliniame konkurse Šveicarijoje Lietuvai atstovavusiai Šventosios pagrindinės mokyklos mokinei Gabijai Petrauskaitei buvo skirta III vieta ir bronzos medalis.

         Šventojiškė Egidija dvylikos Lietuvos laureatų tarpe – vienintelė iš Žemaitijos: kiti mokiniai - iš Vilniaus, Panevėžio, Marijampolės, Kalvarijos, Utenos, Ukmergės, Zarasų, Lazdijų ir Varėnos, t. y. – Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos - miestų bei rajonų.

Lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Šauklienė