Penktokų išvyka į Baltų parką

         Baigiantis mokslo metams, birželio 10 d., kartu su auklėtoja Janina Spučiene ir bendraklasiais sugalvojome nuvykti į Baltų parką - geriau pažinti mūsų protėvių – baltų – kultūrą bei senąjį lietuvių tikėjimą.

         Puikiai nusiteikę sulipome į mokyklinį autobusiuką ir išvykome. Tik atvažiavę į Baltų parką, pamatėme labirintą, padarytą iš medinių sienų. Kartu su klasės draugėmis nusprendėme sąžiningai įveikti šią painią užduotį ir surasti labirinto centrą. Kantriai tyrinėdamos takelius, suradome labirinto vidurį, bet išeiti iš čia buvo kur kas sudėtingiau nei manėme. Kaskart bandydamos ištrūkti iš labirinto, suprasdavome, jog tik veltui sukame ratus ir vis grįžtame į tą pačią vietą. Galiausiai šiek tiek pagudravome ir mes (kaip tai darė jau nuo pat pradžių kai kurie mūsų klasės berniukai), kad įveiktume šią sudėtingą labirinto mįslę.

         Paklaidžioję painiais labirinto takeliais, nužingsniavome į patį Baltų parką, kuriame pažintiniai takai miško teritorijoje išsidėstę piramidės forma. Parkas buvo nepaprastai gražus. Parke apžiūrėjome daugybę baltų dievų skulptūrų, įvairių tiltelių ir takelių. Radome ir mažą ežerėlį (juk ne veltui sakoma, jog mitinės būtybės dažniausiai būdavo sutinkamos prie įvairių pelkių ir vandens telkinių). Apžiūrėję skulptūras ir perskaitę informaciją apie baltų mitologines dievybes, tęsėme savo kelionę.

         Štai ir priėjome šventąją ramybės vietą Ramovę ir Ugnies aukurą. Greta aukuro buvo daug medinių suoliukų, ant kurių susėdę, nusprendėme papietauti. Savo išvyką Baltų parke užbaigėme linksmybėmis – smagiai dūkome ir karstėmės parko teritorijoje esančioje atrakcionų aikštelėje.

         Atėjus laikui vykti atgal, susėdome į savo vietas autobusiuke ir, pamažu toldami nuo Baltų parko, ėmėme dalintis ekskursijos įspūdžiais. Kadangi lauke spigino kaitri vasaros saulė, pakeliui sustojome atsigaivinti ir kiekvienas suvalgėme po didžiulę porciją gaivinančių ledų. Šios išvykos metu geriau pažinome ne tik Baltų religiją ir kultūrą, bet gamtos apsuptyje galėjome artimiau susibendrauti ir mes patys.

Vaigintė Sinušaitė, penkta klasė