Informacija apie mokyklos darbo organizavimą karantino laikotarpiu

 Visoje šalyje paskelbus karantiną, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 30 d. imtinai mokykla nedirbs ir lankytojai nebus įleidžiami.

         Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, mokytojo padėjėjai dirba nuotoliniu būdu (rengia mokymo medžiagą ir užduotis bei ruošiasi mokinių mokymui nuotoliniu būdu, jei karantinas bus pratęstas). Su jais susisiekti galite telefonu, el. paštu arba per TAMO.

         Administracija ir nepedagoginis personalas dirba įprastu režimu.

         Informacija teikiama telefonais arba el. paštu:

Direktorė Valda Šarkienė – 8 460 45 151, direktorius@sventosiosmokykla.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Malakauskienė – 8 460 45 207,  ugdymas@sventosiosmokykla.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jūratė Baužienė -  8 610 10022, pavaduotojamokykla@gmail.com

Vyr. buhalterė Jūratė Valiukienė – 8 460 45 138 buhalterija@sventosiosmokykla.lt

Švietimo pagalbos ir kiti specialistai (skambinti direktoriaus telefonu arba susisiekti tiesiogiai el paštu):

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Indrė Steponavičienė– sveikata@sventosiosmokykla.lt

Socialinė pedagogė Danutė Petkienė –  socialinis.pedagogas@sventosiosmokykla.lt

 Logopedė, spec. pedagogė Regina Martišienė – logopedas@sventosiosmokykla.lt

Psichologė Vilma Kalninienė – psichologas@sventosiosmokykla.lt

Bibliotekininkė Zofija Klapatauskienė – biblioteka@sventosiosmokykla.lt

ITC specialistas Rolandas Kapica - rolandas.kapica@gmail.com

Raštinės administratorė Odeta Eglynienė – sventosiosmokykla@gmail.com

 

Būkite sveiki! Saugokite save ir kitus!