Psichologas

 

Vilma Kalninienė

El. paštas: psichologas@sventosiosmokykla.lt

Darbo grafikas

Pirmadienis

Trečiadienis

 

9.00 - 13.30

 

8.30 - 15.00

 

Psichologo funkcijos:

  • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas.

  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

  • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas.

  • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

  • Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

  • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje.