Ataskaitos

Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2023 metų veiklos ataskaita. Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2022 metų veiklos ataskaita. Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2021 metų veiklos ataskaita. Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2020 metų veiklos ataskaita. Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita.  Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos 2023 metų ataskaitų rinkinys.  Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaita.  Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos 2021 metų veiklos ataskaita.  Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos ataskaita.  Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita.  Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos 2020 metų veiklos įsivertinimo ir pažangos ataskaita. Parsisiųsti.