Papuošti sielą gero žodžio stebuklu

      Gruodžio 18 d. šventiškai papuoštame Šventosios pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos kabinete vyko tradicinė  Advento popietė „Pradžiugink sielą gero žodžio stebuklu“.

      Šiam renginiui vyresniųjų klasių mokiniai ruošėsi porą mėnesių: pagal projekto planą buvo numatytas laikas, iki kada bibliotekoje ieškoti poezijos knygų, išsirinkti labiausiai patikusį prasmingą eilėraštį, pasikonsultavus su mokytoja, išmokti jį mintinai, pristatyti klasėse.

      Geriausi klasių skaitovai buvo kviečiami pasidalinti gražiais posmais bendrame poetinio žodžio gerbėjų rate.

      Renginio dalyvius šventiniam susikaupimui nuteikė Palangos S. Vainiūno muzikos mokyklos auklėtinių Paulinos Senčišinos ir Aistės Bogušaitės (mokyt. Virginija Juškienė) pianinu atliekami kompozitorių T. Osten ir ir M. Araon muzikiniai kūrinėliai.

      Poetų kūryba buvo deklamuojama ,,sukant laiko ratą“. Palydint prabėgusius metus, Maironio, A. Miškinio, J. Degutytės, M. Mieželaičio eilėraščiais buvo prisimintas pavasario gamtos, vaikystės, meilės grožis, o S. Nėries .A. Mackaus, Vyt. Mačernio, G. Griškevičiaus posmais – vasaros, žmogaus jaunystės žavesys. Liūdnesni M. Karčiausko, V. Mykolaičio - Putino, K. Bradūno poetiniai tekstai priminė rudenį, gyvenimo trapumą. Daugiausia eilėraščių – A. Matučio, H. Radausko, J. Degutytės, Z. Gaižauskaitės - aukštino žiemos grožį, Kalėdų prasmę, Naujųjų metų džiaugsmą. Nepamiršti ir Dievas, Tėvynė, kalba: šios temos buvo apmąstomos klausantis M. Martinaičio, Just. Marcinkevičiaus, Maironio eilėraščių.

      Renginio pabaigoje dalyviai papuošė kabinetą link Kalėdų žvaigždės keliaujančiais angelais: juos iškarpė 9 kl. mokinys Ugnius Skorupskas.

      Popietėje dalyvavę svečiai – chemijos mokytoja ekspertė Regina Burvienė ir mokyklos bibliotekininkė Zofija Klapatauskienė, pasitarusios su lietuvių k. mokytoja, išrinko geriausią šių metų mokyklos skaitovą: tai aštuntokas Dovydas Rekašius. Kiti  22 deklamatoriai taip pat labai nuoširdžiai perteikė meninius tekstus. Džiugu, kad tarp 23 poezijos mėgėjų - net 10 vyresniųjų klasių berniukų.  

 

                                                                       Nijolė Šauklienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė