Atributika

                                                                                                                   

                                                                                                                              

 

ŠVENTOSIOS  PAGRINDINĖS  MOKYKLOS

                        H I M N A S

Žodžiai Reginos Putrienės
Muzika Valdonės Juozapavičienės
 
Grakšti, tartum žuvėdra skrydy,
Tartum balta bangų puta.
Prie Baltijos krantų parimus,
Tu mūsų meile apgaubta.
 
Priedainis: (2k.)     O, mokykla, skambus varpeli,
                              Tu - mokslo ir žinių versmė.
                              Ir niekas tau prilygt negali,                  
                              Nes tu – gyvenimo prasmė.
 
Tavi langai – šviesos šaltiniai,
Pilni vaikystės spindulių.                                                       
Tėvynės meilės begalinės,
Svajonių nuostabiai gražių.                                                                       
 
Priedainis
 
Tu veski mus tiesos takeliais
Į mokslo vieškelius plačius...
Tegu tavoj širdy išauga
Tėvynės ateitis – Žmogus!
 
Priedainis