Maironio metai mūsų mokykloje

2012-ieji metai Lietuvoje buvo paskelbti Maironio metais. Mūsų mokykloje jie buvo pažymėti bibliotekoje bei prie lietuvių k. kabineto parengtais stendais ir renginiu ,,Maironiui - gėlė atminimo“. Poeto eilės skambėjo ir Vasario 16-osios minėjime ,,Graži tu, mano brangi Tėvyne“.

Maironio 150 m. jubiliejui šį rudenį daug dėmesio skiriama gimtosios kalbos pamokose. Jų metu mokiniai prisimena išmoktus eilėraščius, poeto biografijos faktus.

Penktadienį, spalio 19 d., gimtosios kalbos pamokose (mokyt. N. Šauklienė) buvo žiūrimas filmas ,,Mūsų Maironis“. Jo dėka mokiniai galėjo pabūti Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune, išsamiai susipažinti su poeto namais, pavaikščioti po įspūdingus kambarius, kiemą, sodą. Namų aplinka daug sako apie jų šeimininką, todėl žiūrėdami filmuotą medžiagą, liudijančią poeto gyvenimo faktus, mokiniai atliko užduotį: užsirašė reikšmingas detales, vėliau pasidalijo savo pastebėjimais, pamąstymais. Neliko nepastebėti poeto bibliotekoje ant rašomojo stalo sudėti jūros akmenėliai, sienas puošiantys Žalgirio mūšio, Vytauto didžiojo paveikslai, latvių dovanotas laurų vainikas, poeto miegamojo ir valgomojo (greta labai puošnių svetainių, didingos bibliotekos ) kuklumas. Apmąstymų buvo verti puošniausioje salėje, kur vykdavo žymiausių Kauno žmonių susiėjimai, garbingoje vietoje pakabinti poeto tėvų portretai ir t. t. Ši virtuali kelionė po muziejų, skambant Maironio draugo kompozitoriaus J. Naujalio muzikai, padėjo mokiniams suprasti didįjį poetą kaip asmenybę.

Maironio gimtadienio savaitę (pagal seną kalendorių – lapkričio 2-oji, pagal naująjį - spalio 21-oji) į gimtosios kalbos pamokas buvo integruotas ir dainomis virtusių Maironio eilėraščių ,,Nuo Raseinių ant Dubysos“, ,,Oi neverk, matušėle“, ,,Mano gimtinė“ dainavimas.

Maironis brangus Palangai: vasarą jis čia ilsėdavosi. Apie poeto meilę jūrai liudija eilėraštis ,,Nuo Birutės kalno“: jį mintinai išmoko dešimtokai.

Baladė ,,Jūratė ir Kastytis“ sieja Maironį ir su Šventąja: juk Kastytis buvo žvejys, kuris, pagal legendą, žvejojo ir sutiko Jūratę ,,ten, kur Šventosios upė įteka į jūrą“. Ši įspūdinga klasikinė baladė per lietuvių k. pamokas buvo skaitoma visose klasėse.

Aštuntokai išsamiai studijavo tris Maironio eilėraščius: ,,Milžinų kapai“, ,,Eina garsas“,  ,,Trakų pilis“ ir rašė literatūrinį rašinį.

Septintokai skaitė poeto kūrybą, ieškojo įspūdingesnių citatų, jas meniškai išrašė ir parengė ekspoziciją.

Šeštokai skaitė ir aiškinosi Maironio eilėraštį ,,Lietuva brangi“ ir įsipareigojo jį II trimestrui išmokti mintinai.

Didžiajam tautos dainiui skirti metai bus užbaigti tradiciniu mokyklos renginiu - meninio skaitymo konkursu ,,Žodis į širdį“.