Pėsčiųjų žygis „Kardo rinktinės partizanų takais"

         Lapkričio 2 d. Palangos Šventosios ir V. Jurgučio mokyklos mokiniai su geografijos mokytoju Egidijumi Šalkauskiu jau trečiajį kartą dalyvavo tradiciniame pėsčiųjų žygyje „Kardo rinktinės partizanų takais“ maršrutu Salantai – Grūšlaukė, skirtame Žemaičių apygardos partizanų junginio, veikusio nuo 1945 m. lapkričio 15 d. iki 1953 metų pradžios Kretingos apskrities (dabartinių Kretingos, Klaipėdos, Plungės ir Skuodo rajonų bei Palangos miesto savivaldybių) teritorijoje, rezistencijos dalyviams ir jų laisvėms kovoms atminti.

         Nepabūgę nepalankaus oro 104 savanoriai žygeiviai rinkosi Salantų Turgaus aikštėje, kurioje simboliškai buvo duotas žygio startas, nes būtent čia pokaryje paniekinamai buvo sumetami žuvusiųjų partizanų kūnai. Tradiciškai pražingsniavę pro buvusio Salantų NKVD poskyrio ir stribų būstinės kiemą, žygeiviai aplankė Žvainių ir Pesčių kapines. Šiose miško brolių palaidojimo vietose, skambant partizanų dainoms, buvo uždegtos atminties žvakelės. Po to žygio dalyviai patraukė link Grūšlaukės - Vaineikių miškų, kurių apsuptyje įsikūrusiame Didžiųjų Žalimų kaime sustojo poilsio. Atokvėpio valandėlei žygeiviai šiltai buvo priimti partizanų ryšininko Prano Drungilo - Tarzano sodyboje, kurioje šiuo metu gyvena jo duktė Bronislava Drungilaitė - Jucienė. Čia pėsčiųjų žygio dalyvių laukė ir karšti pietūs. Vėliau savanoriai aplankė ir Kardo rinktinės partizanų žūties vietas - štabo narių Prano Benečio - Maželio, Kosto Lenko - Meistro ir Prano Jurkaičio - Viktoro (žuvusių 1948 m. balandžio 21 d.), partizanų Petro Žeimio – Povilo, Stepono Motiejausko - Tamošiaus ir vado Juozo Katkaus - Nikiforo, (1950 m. spalio 28 d.), paskutinio su ginklu rankose žuvusio Žemaičių apygardos partizano Prano Končiaus - Adomo (1965 m. liepos 15 d.). Aplankė ir partizanų bunkerių įdubas. Žygis baigėsi Kardo rinktinės partizanų vado Kazimiero Kontrimo - Montės žūties vietoje Grūšlaukės miške, buvusiame Smeltės kaime (žuvo 1952 m. spalio 30 d.).

         Kiauriai merkiantis lietus ir žliaugiantys purvynai nesutrukdė visiems pėsčiųjų žygio „Kardo rinktinės partizanų takais“ dalyviams ne tik sėkmingai įveikti net 23,61 km, bet ir išbandyti savo jėgas bei giliau pažinti gimtojo krašto istoriją.

        Iš mokytojo Egidijaus laiško vaikams: „Jūs esate šaunuoliai !!! Žinau, kad buvo sunku, žinau, kad palikote komforto zoną, žinau, kad teisingai pasielgiau leisdamas jums išgyventi patiems!!! Tai neįkainojama patirtis ir niekur kitur jos neįgysite, tik dalyvaudami tokiuose žygiuose, kur visas žygis yra „ekstrymas“!!! Sušalę, skauda raumenis, šlapi rūbai ir avalynė... Sušilsit, raumenų darbas atsistatys, rūbus ir avalynę išsidžiovinsit... O, va, prisiminimai liks visam laikui!!! Dar kartą sveikinu įveikusius iššūkį!!! Geriausieji būna pavargę, bet labai labai laimingi !!!".

Mokyklos inf.