Talentų šou „Gintarinis taškas“

Kuriame Kalėdas kartu

         Gruodžio 17 d. popietę mokyklos aktų salės scenoje sužibo mūsų ugdymo įstaigos jaunieji talentai, kurie, pasak šio renginio ,,Gintarinis taškas“ sumanytojos J. Liutikienės, tikrai turi ką parodyti bei pademonstruoti. Viso šio talentų šou metu 2–10 kl. moksleiviai susirinkusius žiūrovus maloniai stebino šokiais, kvapą atimančiais akrobatikos pasirodymais, ypatingais muzikiniais gebėjimais, meno darbais ir net sportinio pasirengimo reikalaujančiais triukais.

         Renginio organizatorė J. Liutikienė, pasidžiaugusi dalyvių gausa (net 19 moksleivių ryžosi atkleisti savo talentus), renginio vedimo estafetę perdavė penktos klasės mokinėms A. Martišiūtei ir A. Bimbaitei. Pirmiausia merginos supažindino su konkurso balsavimo taisyklėmis – balsuoti gali kiekvienas žiūrovas pateiktuose lapeliuose įrašydamas pirmųjų trijų prizinių vietų, jų nuomone, vertus pasirodymo numerius. Tiesa, konkurso rezultatai bus paskelbti tik penktadienį (gruodžio 20 d.) mokykloje vykstančio šventinio karnavalo metu.

         Renginio vedėjų - Auksės ir Andriejos – kvietimu pirmoji ant scenos žengia I. Eglynaitė (2 kl.), puikiai pagrojusi akordeonu. Tuomet žiūrovai gėrėjosi kalėdinės dainos ritmu šokančiomis antrokėmis A. Eglinskyte ir E. Žymantaite. Jaunasis sportininkas V. Steponavičius (4 kl.) scenoje pasirodė ne vienas  - jis visiems pademonstravo savo gebėjimą valdyti futbolo kamuolį. Balta it gulbė scenon įplaukė ir gimnastė A. Ibatulinaitė, kuri, skambant animacinio filmuko ,,Balerina“ melodijai, visus nukėlė į pasakų šalį.

         Talentų esti įvairių, o tai patvirtino dailininkės A. Arlauskaitė (5 kl.) ir R.Šauklytė (4 kl.), pristatydamos savo kurtus meno šedevrus. Penktos klasės mokinė M. Gurinovaitė pademonstravo puikius grojimo gitara įgūdžius. Paskui itin šmaikščiai ir įdomiai savo piešimo istoriją papasakojo devintokė E. Japertaitė, atkleidusi savo daugiametę patirtį, siekiant dailės aukštumų. Kiek vėliau scenoje sutinkama gausiausia talentų šou komanda – penktokės: G. Bogdelytė. G. Rankauskaitė, A. Bimbaitė, M. Gurinovaitė  ir K. Kikilaitė, kurios ritmingais šokio judesiais ir gera nuotaika džiugino ne vieną renginio stebėtoją.

         Tądien savo talentą nutarė atskleisti ir G. Liutikas (2 kl.). Nors šis jaunuolis saksofonu mokosi groti tik pirmuosius metus, tačiau savo talentingu pasirodymu nustebino žiūrovus. Vyriausioji talentų šou dalyvė – dešimtokė E. Vilkauskaitė mikliais pirštų judesiais tiesiog užvaldė pianiną. Renginyje pianino skambesiu stebino ir S. Bakevičiūtės (3 kl.) grojama melodija. Kiek vėliau audringomis ovacijomis išlydėtos trečios klasės mokinės Urtė ir Elzė Mockutės, dovanojusios energingą gimnastikos pasirodymą. Šį talentų šou vainikavo paskutinysis, bet tikrai ne prasčiausias ,,Gintarinio taško“ dalyvio – pramoginių šokių virtuozo J. Steponavičiaus (3 kl) – pasirodymas.

         Iškilmingai visus talentingus mokinius medaliais apdovanojo pavaduotoja ugdymui L. Viskintienė ir profesijos konsultantė J. Liutikienė, skatindamos konkurso dalyvius ir toliau tobulinti savo talentus. Taip, rodos, nepastebimai pralėkė šis, tikimės dar ne vienerius metus mus džiuginsiąs, konkursas ,,Gintarinis taškas“. Neabejojame, jog kai kurie iš mūsų net ir nežinojo, jog tiek įvairiausių talentingų vaikų kasdien žingsniuoja pro mus mokyklos koridoriuose. Nuoširdžiai dėkojame Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokytojams: A. Bukauskienei, N. Daukšienei, V.Juškienei, A. Juškiui, šokių mokytojai M. Kažienei, renginio organizatorei J. Liutikienei, mokiniams savanoriams ir visiems renginio ,,Gintarinis taškas“ dalyviams.