Vasario 16-osios minėjimas mokykloje

         Vasario 14 d.  mokyklos bendruomenė susibūrė tautine atributika papuoštoje aktų salėje Lietuvai ypatingai reikšmingos šventės – artėjančios Lietuvos valstybės atkūrimo, Vasario 16-osios dienos – proga. Minėjimas iškilmingai pradėtas ,,Tautine giesme“, renginio pradžioje prisiminti ir kiti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įteisinti oficialūs Lietuvos valstybės simboliai - vėliava ir herbas.

        Himnas, trispalvė vėliava, Vyčio herbas. Kaip dar atpažinti, kaip surasti Lietuvą? Ten, kur yra Europos geografinis centras? Kur Nemunas teka? O gal kur mūsų Baltija supas? Ne, niekur toli Lietuvos ieškoti nereikia. Lietuva yra čia, kiekvieno iš mūsų širdyse, įdėta kiekvieno iš mūsų lūpose, atsispindinti kiekvieno iš mūsų tauriuose poelgiuose ir nuoširdžiuose žodžiuose. Meilę Lietuvai liudija ir 1-5 klasių sukurti unikalūs atvirlaiškiai Lietuvai ir, žinoma, šio renginio vinimi tapęs reportažas ,,Klausimėlis“. Charizmatiškasis žurnalistas A. Bimba (7 kl.) kartu su vaizdo ir garso operatore P. Sumaryuk bei J. Bradūnaite (7 kl.) apklausė 1-10 kl. moksleivius, mokytojus bei mokyklos darbuotojus, norėdami išsiaiškinti, ką mūsų mokyklos bendruomenė žino apie Vasario 16-ąją ir kas gi, apklaustųjų nuomone, yra meilė Tėvynei. Filmuke, kurį kūrė V. Želvytė (9 kl.), ir tikros ekspertės – istorijos mokytojos A. Liustrovienės komentaras apie Vasario 16-osios svarbą Lietuvos istorijai. Nuoširdūs, smagūs moksleivių ir mokytojų atsakymai, kupini patriotiškumo ir pagarbos savajam kraštui.

         Minėjimo metu sveikinimo žodžius Lietuvai bei moksleiviams skyrė ir mokyklos direktorė V. Šarkienė, įteikdama padėkos raštus už visai neseniai mokykloje vykusio dailiojo rašto konkursą bei laimėjimus ir pasiekimus edukaciniuose konkursuose „Olympis“ ir „Kings“. Mokyklos vadovė akcentavo, jog kiekvienas didis bei taurus darbas prasideda nuo mažo, todėl kiekvieno mokinio indėlis Lietuvai yra labai svarbus ir reikšmingas.

         Apie iškilius ir prasmingus darbus iškart po Vasario 16-osios minėjimo pasakojo ir geografijos mokytojas E. Šalkauskis 5-10 kl. mokiniams skirtoje paskaitoje  ,,Sibiras. Tremties istoriją menant”. Susirinkę moksleiviai turėjo unikalią galimybę išgirsti tikro patrioto pasakojimą apie patirtus įspūdžius ekspedicijos į Sibirą metu, išvysti fotografijas iš tremtinių kapaviečių. E. Šalkauskis papasakojo, kaip ruošėsi kelionei, kaip jam ir šios misijos bendražygiui tautodailininkui A. Bieliukui pavyko gauti Rusijos vizas ir leidimą išvykti į Sibirą tvarkyti tremtinių kapų. Mokytojas sakė, jog tai, ką patyrė keliaudamas lietuvių tremties vietomis Sibire, Irkutsko srityje, dar ilgai išliks atmintyje. Fotografijos, kuriose matomos apleistos, neprižiūrimos lietuvių tremtinių kapinės, sukrėtė ne vieną salėje esantį, privertė susimąstyti apie sudėtingą lietuvių tautos likimą.

         Taip pat mokytojas prisipažino, jog tokioms kelionėms neužtenka vien noro, reikalinga ištvermė ir ryžtas – taigoje sąlygos žmogaus nelepina, tačiau viskas daroma dėl tikrai kilnaus tikslo - surasti lietuvių kapus, juos sutvarkyti bei pastatyti kryžius. Per beveik savaitę du lietuviai padarė ir pastatė penkis kryžius, aptvėrė vienas lietuvių tremtinių kapines, susitiko su buvusių tremtinių šeimomis. Ši geografijos mokytojo paskaita neabejotinai pažadino kiekvieno tautinę savimonę, privertė didžiuotis savo mažos šalies didžiais darbais.

         Meilė Tėvynei yra ypatinga meilės rūšis, neatsiejama nuo žmogaus prigimties. Taigi meilės dieną mūsų mokyklos ugdytiniai, patriotiškai nusiteikę bei meilės sklidinomis širdimis, paminėjo artėjančią Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Branginkime laisvę ir mylėkime vieni kitus!

Mokytoja A. Viskontė