Švenčiame 30 laisvės metų

         Kovo 10 d. mūsų mokykloje iškilmingai paminėtas artėjantis Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetis.  Prieš 30 metų Kovo 11-ąją drąsiai pranešėme visam pasauliui apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę, tad šiandien didžiuodamiesi švenčiame savo šalies laisvę, skirdami gražiausias dainas ir nuoširdžiausius žodžius Lietuvai.

         Šventinis renginys tradiciškai pradėtas ,,Tautiška giesme“, kurią šiemet atliko mūsų mokyklos mišrus choras (1-10 kl.), vadovaujamas muzikos mokytojo E. Jucevičiaus. Tuomet sveikinimo žodžius mokyklai bei Lietuvai skyrė mokyklos direktorė V. Šarkienė, o renginio vedėjas T. Jašinskas (7 kl.) visus susirinkusiuosius pakvietė kartu su choru dainomis pasveikinti drąsią, veržlią, laisvės vėjo vedamą Lietuvą: ,,Lai skamba skamba dainos mūs gimtinėj Lietuvoj.“ Aktų salėje garsiai ir pakiliai suskambo choro atliekamos dainos: ,,Sudainuokime Lietuvą” (A. Smilgevičiūtė ir grupė „Skylė“), ,,Mano namai” ( E.  Sirvidytė).

         Po šaunaus moksleivių choro pasirodymo F. Eglynaitė kartu su T. Jašinsku nutarė priminti visiems, ko mūsų valstybė pasiekė per tris dešimtmečius. Tam į pagalbą atskubėjo sesių ir brolių jungtinės (pradinių ir vyresniųjų klasių moksleivių) pajėgos - Eglynaitės, Jašinskai, Japertaitės, Martišiai ir Bradūnaitės - trumpai apžvelgę svarbiausius Lietuvos istorinius įvykius nuo 1990 m. kovo 11 d. iki pat šių dienų. Didžiuodamiesi savo šalimi, džiaugdamiesi būdami Lietuvos ir viso pasaulio dalimi, jie drąsiai konstatavo –  mes, lietuviai, per trisdešimt metų padarėme tai, ko kiti siekia šimtmečiais.

         Vienas svarbiausių mūsų valstybės laimėjimų – Lietuvos piliečių karta, gimusi ir subrendusi Nepriklausomybėje, turinti kuo pasidalinti ir ką parodyti pasauliui. Mokyklos aktų salėje skambėjo Palangos St. Vainiūno meno mokyklos (kartu Šventosios mokiniais) akordeonistų kvinteto atliekamas A. Spadavekkia ,,Gerasis vabalas“ bei Palangos St. Vainiūno meno mokyklos akordeonistų orkestro rumba ,,Zaza“, Begino  ,,Meilė, meilė, meilė“, polka ,,Karelijos berniukai“ (mokytoja N. Daukšienė). Kad talentingų jaunuolių laisvoje Lietuvoje apstu, patvirtino ir mūsų mokyklos auklėtinis G. Liutikas (2 kl.), atlikęs šventinį kūrinį saksofonu, ir kiek vėliau scenoje pasirodę svečiai - Palangos St. Vainiūno meno mokyklos mokinių A. Stratkausko, E. Stratkauskaitės ir jų močiutės atliekama smagioji ,,Kapitono dainelė“ (mokytojai R. Žilius ir E. Žeromskaitė), Palangos Baltijos pagrindinės mokyklos auklėtinių (mokytoja S. Matkevičienė) nepakartojamas pasirodymas – meninė kompozicija, sukurta pagal E. Mieželaičio kūrinį ,,Neringa“.

         Renginio vedėjai užbaigė šventinį koncertą, sakydami, kad šiandien mes nepaprastai džiaugiamės, jog esame laisvi, mes norime visada būti laisvi, nes tik būdami laisvi, tik būdami kartu, užaugam dideli!

Mokyt. A. Viskontė