Nuo vasario 16-osios iki Kovo 11-osios

Lietuviams reikšmingas Vasario 16-osios – Kovo 11-osios laikotarpio minėjimas mūsų mokykloje prasidėjo akcija „Linkėjimai Tėvynei“. Vyresniųjų klasių mokiniai, pasidaliję brangaus žodžio ,,Lietuvoje“ raides, skaitė tikrus ir internetinius žodynus, ieškojo kuo daugiau žodžių - linkėjimų Tėvynei. VI-X kl. mokinių triūso dėka II aukšto fojė atsirado stendas: rūtomis apkaišytas žodžis ,,LIETUVOJE“ pražydo daugybe geltonų žiedelių. Juose kiekvienas mokinys įrašė sugalvotus ar žodynuose rastus žodžius - linkėjimus:„L“: laimės, lietaus, linksmybių, liepų, laužų....ir t. t.; ,,I“ - ieškojimų, išradimų, ievų.....;,,E“ – ekskursijų, etnokultūros, eglynų, ežerų ...; ,,T“ – tikėjimo, tvarkos, teisingumo, tiesos, turistų, teatrų ...; ,,U“ – upių, ugniakurų, upėtakių, užuovėjų...; ,,V“ – vilties, vaivorykščių, vaikų, vestuvių.... ir t. t.  

 

 

Mokykla pasipuošė rūtų šakelėmis

Pereitais metais mokykla buvo pasipuošusi tulpės – lietuvių audimų raštų, atgimimo gėlės simboliu. Šiais metais Lietuvos istorijai svarbaus laikotarpio simboliu mokykloje pasirinkta rūta. Šį augalą galima vadinti nacionaliniu, nes lietuvių mitologijoje, etnokultūroje rūtai skirta itin reikšminga vieta. Rūta svarbi krikštynose, jos šakele puošiama pirmosios Komunijos žvakė; rūtų vainikėlis – vienas iš vestuvių atributų. Rūta, viena svarbiausių lietuvių darželių gėlių, apdainuota liaudies dainose, poetų eilėraščiuose. Deja, šiuolaikiniai vaikai nebepažįsta šio tautai brangaus augalo: kai mokiniams buvo parodyta rūtos šakelė, daugelis pavadino ją dobilu, šalaviju ar šiaip žole. Todėl vasario 14 d. mokyklos langai ,,sužaliavo“ rūtomis. Vyresniųjų klasių mokiniai lietuvių kalbos pamokose gavo užduotį rinkti medžiagą apie rūtos semantiką lietuvių etnokultūroje: Kovo 11-ajai rūtos tema bus parengtas stendas.

  

 

Istorija pamokose

Pasitinkant Lietuvos Nepriklausomybės dieną, istorijos pamokose (vyr. mokytojas Stasys Baužys) buvo rodomos kompiuterinės pateiktys, padedančios atminti svarbias istorines datas. Po to V-X kl. mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Prisiminkime Tėvynės istoriją“: teko pasitikrinti žinias, atsakant  į trisdešimt klausimų.

 

 

Pradinukų popietė

I - IV kl. mokiniai Lietuvos Nepriklausomybės dieną paminėjo mokyklos bibliotekoje vykusia popiete ,,Tau, Tėvyne!“.

Net 25 pradinukai skaitė pasirinktus eilėraštukus apie Lietuvą, jos gamtą, žmones. Mažųjų skaitovų pastangas ir gebėjimą perteikti poetinį žodį vertino komisija (bibliotekininkė Z. Klapatauskienė, mokytojos R. Valantinaitė ir G. Juozapaitienė) bei klausytojai. Išrinkti keturi geriausieji: Nojus Kairys (I kl.), Jonas Būbelis (II kl.), Mantas Litvinas (III kl.) ir Aistė Žymantaitė (IV kl.).

Pradinukai ne tik deklamavo eilėraščius, bet ir kartu su muzikos mokytoja Virginija Juškiene dainavo smagias daineles.

Visi popietės dalyviai buvo pradžiuginti dovanėlėmis: knygutėmis, knygų skirtukais. Renginys buvo prasmingas: mokiniai patyrė puikių emocijų, meniniu žodžiu pagerbė svarbią lietuviams datą.