Paskutinio skambučio šventė žavėjo ir graudino...

Birželio 17 d. su mokykla atsisveikino 71-oji abiturientų laida. Penktadienį paskutinis skambutis nuaidėjo šešiems dešimtos klasės mokiniams.  

Tradiciškai šventė prasidėjo paskutine pamoka su pirmąja mokytoja Rasa Birškuviene ir klasių vadovėmis, kurių šie dešimtokai turėjo net dvi - nepilnus šešerius metus auklėtinius klaidžiais paauglystės labirintais vedė mokytoja Danutė Petkienė, o antrąjį šių mokslo metų pusmetį jos vairą perėmė anglų k. mokytoja Ingrida Griškėnienė. Atsiminimų pamokai pasibaigus, aidint paskutiniam skambučiui, išsirikiavę „gyvuoju koridoriumi“ visi 5-9 klasių mokiniai, jų mokytojai ir tėveliai karštais aplodismentais palydėjo abiturientus į mokyklos aktų salę baigiamajai sveikinimų ir atsisveikinimų šventei.

Renginys prasidėjo muzikos ir judesio instaliacija, įgarsinta prasmingais Justino Marcinkevičiaus eilėraščio „Mokyklinė mūza“ žodžiais, kurią dešimtokams parengė mokyt. Rimtautė Radzevičienė, Jolanta Liutikienė ir bibliotekininkė Rima Piktuižienė. Įžangai pasibaigus, linkėjimus bei atsisveikinimo žodžius abiturientams tarė mokyklos direktorė Valda Šarkienė. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui Loretai Malakauskienei perkaičius įsakymą dėl mokinių pagrindinio ugdymo programos baigimo, skambant iškilmingoms fanfaroms, direktorė įteikė dešimtokams pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. Vėliau - nuoširdūs atsisveikinimo žodžiai, palinkėjimai ir dovanėlės: mokytojos Eglės Venslauskienės ir mokinio Dominyko Leščausko pramoginis šokis; šventiniai šeštokų sveikinimai; jumoristiniai, bet nuoširdūs septintos klasės mokinių video palinkėjimai; prasmingi 8 klasės vadovės, atstovavusios visą klasę, žodžiai; penktokų ir vyresniųjų klasių merginų šokiai šventiniu ritmu. Devintokai visiems abiturientams paskyrė nominacijas bei įteikė vardinius graviruotus identifikavimo ženklelius ir puodelius.

Pabaigoje žodis buvo suteiktas ir patiems šios šventės „kaltininkams“. Nuoširdžios padėkos, palinkėjimai, linksmos, meistriškai įkomponuotos draugiškos frazės iš mokytojų žodyno, rožės žiedas kiekvienam pedagogui, kiekvienam mokyklos darbuotojui ir savo tėveliams, palikimo testamento devintokams skaitymas neleido užgesti susižavėjimo šypsenoms auditorijos žiūrovų veiduose...  Širdingi ir graudinantys tėvelių sėkmės bei svajonių išsipildymo savo vaikams palinkėjimai, padėkos mokytojams už gražias mokyklines akimirkas, kantrybę ir rūpestį taip pat nepaliko abejingų – ašaros drėkino ne tik tėvų, bet ir kai kurių žiūrovų skruostus... Visas šias akimirkas lydėjo ekrane nuolat demonstruojami dešimtokų mokyklinio gyvenimo epizodai.

Šilti atsiminimai, graudulio blyksniai, paskutinė mokyklinė nuotrauka užbaigė šį gražų šventinį renginį ir dešimtokai visam laikui užvertė paskutinį savo istorijos šioje mokykloje puslapį.

Gero jums tolimesnio skrydžio ir palankaus vėjo!

P.S. Baigiantis mokslo metams šią dieną 5-9 klasių mokiniams taip pat buvo įteikti pagyrimo ir padėkos raštai už pasiekimus bei kitus laimėjimus.