Antrokų edukacinė išvyka

Kovo 22 dieną antros klasės mokiniai vyko į Klaipėdos P. Domšaičio meno galeriją, kur vyko edukacinė pamoka „Linguojantys margučiai“. Įdomioje, meno kūriniais papuoštoje aplinkoje antrokėliai pirmiausia dalinosi žiniomis apie gyvūnus, kurie išsirita iš kiaušinio. Sužinota, kad iš jų gali išsiristi patys netikėčiausi gyvūnėliai! Vėliau, susiskirstę į grupeles ir vaikščiodami po paveikslais išpuoštas menes bei atidžiai stebėdami dailininkų darbus, atliko smagias užduotis. Edukaciniame užsiėmime mokiniai pasigamino linksmą linguojantį margutį - šventinę dekoraciją, kuri padės nuotaikingai pasitikti svarbiausią pavasario šventę – Šv. Velykas.  

Projektas ,,Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios"

Projektas "Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios"

Šiais metais tradicinis Šventosios pagrindinėje mokykloje vykdomas projektas ,,Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios" įprasmintas daugybe renginių ir gražių akcijų. Vienybės, patriotiškumo ir laisvės vertės suvokimas kaip niekada suvienijo visą mokyklos bendruomenę. 

„Esu saugus, nes...“

Žmogaus saugos pamokų metu 5-10 kl. mokiniai ugniagesiams gelbėtojams kūrė teminius knygų skirtukus, kurie dalyvauja Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos organizuojamame konkurse  „Esu saugus, nes...“, skirtame artėjančiai šv. Florijono - gaisrų sergėtojo dienai paminėti.

Aktyvi pertrauka šokio ritmu

Kovo 7 - 9 dienomis ilgųjų pertraukų metu mokyklos kieme nuotaikingai nusiteikę būriavosi šokių entuziastai, norintys pertrauką išnaudoti aktyviai ir linksmai. Ne tik pradinukai, bet ir 5-10 klasių mokyklos mokiniai, skambant muzikai, kartu su fizinio ugdymo mokytoja Egle Venslauskiene.

Šventosios mokyklos mokiniai dalyvavo renginyje ,,Esu aš vėliava”

Kovo 11-ąją - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną - 3-6 klasių mokinės dalyvavo viename iš Palangos kultūros ir jaunimo centro organizuojamų ,,Esu aš vėliava” renginių. Šventosios centrinės aikštės paviljone kartu su miesto gyventojais mūsų mokinės bendruomeniškai paminėjo Kovo 11-ąją, iškilmingai skaitydamos eilėraščius apie Palangą, Baltiją, Lietuvą ir pavasarėjančią gimtinės gamtą.

Olympis 2021 – Rudens sesija

Kasmet mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja tarptautiniuose edukaciniuose konkurse „Olympis“ bei "Kings" – rudens ir pavasario sesijose, kurių tikslas - sudominti mokinius mokomaisiais dalykais bei skatinti jų mokymosi motyvaciją. Konkursuose gali dalyvauti visi mokiniai ir pasitikrinti savo lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos žinias.

Literatūrinė popietė, skirta I. Simonaitytei

Kovo 3 d. Lietuvoje ir visame pasaulyje minima Tarptautinė rašytojų diena, o mes šią dieną nusprendėme skirti išskirtinį dėmesį I. Simonaitytei - Mažosios Lietuvos rašytojai. Juk būtent šiuos, 2022 m., Lietuvos Respublikos seimas paskelbė I. Simonaitytės, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos, metais, siekdamas paminėti 125-ąsias autorės gimimo metines bei primindamas jos kūrybos svarbą. 

Patirtinis mokymasis žmogaus saugos pamokoje

Palangos Šventosios pagrindinėje mokykloje žmogaus saugos pamokose mokiniai turi galimybę pamokų metu įgytas žinias įtvirtinti bendruose susitikimuose su ugniagesiais gelbėtojais. Šių metų vasario 24 d. penktos ir devintos klasės mokiniai turėjo netradicinę žmogaus saugos pamoką, kurios metu atvykusi Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Palangos III pamainos ugniagesių komanda bendradarbiaujant su inspektorėmis mokiniams suorganizavo viktoriną.

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

,,MAŽA GARBĖ SVETIMOM KALBOM KALBĖTI, DIDI GĖDA SAVOS GERAI NEMOKĖTI“ - šiais prasmingais Jono Jablonskio žodžiais vasario 21 d. mūsų mokykloje pradėjome viktoriną ,,Esu lietuvis (-ė) ir kalbu lietuviškai”, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. 

Puslapiai