Pažvelk į profesiją kitaip

     Vos sušyla orai, kaipmat Lietuvos kurortus užplūsta poilsiautojai. Kad jie kuo geriau praleistų laiką, šiemet rūpinsis ne tik savivaldybių, turizmo informacijos centrų darbuotojai ar renginių organizatoriai, bet ir Palangos bei Šventosios jaunimas. VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro (KPVDPRC) Kurorto verslo skyrius pakvietė bendrojo lavinimo mokyklų jaunimą paragauti poilsio paslaugų agento duonos ir prisidėti kuriant naujas poilsio paslaugas.

Darom 2013

     KAS YRA DAROM?

     DAROM – aukštą reputaciją visuomenėje turintis idėjų judėjimas, kuriuo siekiama pokyčių visuomenės narių įpročiuose, elgsenoje. Judėjimas jungia pavienius asmenis, šeimas, bendruomenes, kitus socialinius judėjimus bei organizacijas ir skatina kartu siekti bendro tikslo.

     DAROM tikslai – skatinti Lietuvos gyventojų ekologinį mąstymą, pilietiškumą, socialinį aktyvumą bei stiprinti vietines bendruomenes ir žmonių bendradarbiavimą.

     Mūsų MISIJA – paskatinti visuomenę bei kiekvieną asmeniškai būti atsakingu už savo aplinką: ne stebėti visuomeninius procesus, o aktyviai dalyvauti jų keitime, prisidedant prie gražesnės Lietuvos kūrimo.

Profesijų diena

    Gegužės 10 dieną mūsų dešimtokai, lydimi direktorės pavaduotojos Danutės Petkienės ir bibliotekininkės Zofijos Klapatauskienės, dalyvavo Kretingos technologijos ir verslo mokyklos organizuotoje Atvirų durų dienoje.

Šeimos diena Šventosios mokykloje

    Kiekvieną pavasarį Šventosios pagrindinėje mokykloje švenčiama Šeimos diena. Ir šiemet malonią gegužės dešimtosios pavakarę šventiškai pasipuošę mokiniai atsivedė į mokyklą savo tėvelius, senelius, jaunesniuosius broliukus ir sesutes. Jie galėjo pasidžiaugti spalvinga mokinių piešinių ir rašinėlių paroda „Aš, mokykla ir mano šeima“. Šalia buvo eksponuojami ir Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių Šventojoje ugdytinių darbai.

Šventojiškės rašinys – geriausias Lietuvoje

     Didelę garbę sau ir Šventosios pagrindinei mokyklai pelnė septintokė Gabija Petrauskaitė. 42 –ojo Tarptautinio epistolinio rašinio konkurse ,,Parašyk laišką, kuo brangus vanduo“ jos rašinys Lietuvoje pripažintas geriausiuoju iš geriausių: jam skirta pirmoji vieta. Gegužės 3 d. Vilniuje Susisiekimo ministerijoje vykusiame iškilmingame renginyje septintokei buvo įteiktas I laipsnio Diplomas ir medalis, o jos lietuvių kalbos mokytojai Nijolei Šauklienei – Švietimo ir Susisiekimo ministrų Padėka. Mokinė ir mokytoja pagerbtos ir asmeninėmis atminimo dovanomis.

42 -ojo jaunimo epistolinio rašinio konkursas

 

 

 

      

     Skelbiame Tarptautinio 42 -ojo jaunimo epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laimėtojus ir geriausią rašinį.

Dvylikametės rašinį vertins UNESCO ir Pasaulinės pašto sąjungos atstovai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Šiemet jau 21-ą kartą šalies  moksleivio rašinys atstovaus  Lietuvai tarptautiniame  epistolinio rašinio konkurse, kurį organizuoja Pasaulinė pašto sąjunga kartu su UNESCO.

Žvejo dukros

     Balandžio 18-oji - Pasaulinė paminklų apsaugos diena. Šventosios pagrindinė mokykla vykdė projektą, skirtą šiai dienai paminėti. Moksleiviai įvairiu dienos metu fotografavo Zuzanos Pranaitytės 1982 metais sukurtą skulptūrinę kompoziciją „Žvejo dukros“, kuri vaizduoja mergaites, laukiančias iš jūros grįžtančio tėvo žvejo.

     Moksleivių užfiksuotą „Žvejo dukrų“ laukimą Jūs ir matote nuotraukose.

Moksleiviai raginti rašyti laiškus

     

 

 

 

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je va­kar ap­do­va­no­ti tarp­tau­ti­nio epis­to­li­nio ra­ši­nio kon­kur­so na­cio­na­li­nio eta­po lau­rea­tai. Lie­tu­vai pa­sau­ly­je šie­met at­sto­vaus dvy­li­ka­me­tės šven­to­jiš­kės ra­ši­nys apie van­de­nį ir jo svar­bą vi­sai pla­ne­tai.

Rusiškos abėcėlės šventė

         Rusų k. kabinete, skambant muzikai, į ratą susirikiavo visos rusiškos raidės: balandžio 25 dieną jomis ,,pavirto“ šios kalbos jau šiek tiek išmokę šeštokai. Kadangi jų tik dvylika, talkon noriai atskubėjo visi trylika septintokų ir grupelė aštuntokų. Jungtinis klasių choras energingai ir darniai padainavo dainą apie abėcėlę. Kiekviena „raidė“ – o jų buvo net trisdešimt trys - pasakojo, gyrė save rusišku eilėraštuku. Kiekvienam mokiniui buvo proga parodyti, kiek daug jau išmoko rusiškų žodžių.

        Renginys baigėsi linksma rusiška karaoke „Ko išmokstame mokykloje“.

Puslapiai