Šeimos diena Šventosios mokykloje

    Kiekvieną pavasarį Šventosios pagrindinėje mokykloje švenčiama Šeimos diena. Ir šiemet malonią gegužės dešimtosios pavakarę šventiškai pasipuošę mokiniai atsivedė į mokyklą savo tėvelius, senelius, jaunesniuosius broliukus ir sesutes. Jie galėjo pasidžiaugti spalvinga mokinių piešinių ir rašinėlių paroda „Aš, mokykla ir mano šeima“. Šalia buvo eksponuojami ir Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos dailės klasių Šventojoje ugdytinių darbai.

Šventojiškės rašinys – geriausias Lietuvoje

     Didelę garbę sau ir Šventosios pagrindinei mokyklai pelnė septintokė Gabija Petrauskaitė. 42 –ojo Tarptautinio epistolinio rašinio konkurse ,,Parašyk laišką, kuo brangus vanduo“ jos rašinys Lietuvoje pripažintas geriausiuoju iš geriausių: jam skirta pirmoji vieta. Gegužės 3 d. Vilniuje Susisiekimo ministerijoje vykusiame iškilmingame renginyje septintokei buvo įteiktas I laipsnio Diplomas ir medalis, o jos lietuvių kalbos mokytojai Nijolei Šauklienei – Švietimo ir Susisiekimo ministrų Padėka. Mokinė ir mokytoja pagerbtos ir asmeninėmis atminimo dovanomis.

42 -ojo jaunimo epistolinio rašinio konkursas

 

 

 

      

     Skelbiame Tarptautinio 42 -ojo jaunimo epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laimėtojus ir geriausią rašinį.

Dvylikametės rašinį vertins UNESCO ir Pasaulinės pašto sąjungos atstovai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Šiemet jau 21-ą kartą šalies  moksleivio rašinys atstovaus  Lietuvai tarptautiniame  epistolinio rašinio konkurse, kurį organizuoja Pasaulinė pašto sąjunga kartu su UNESCO.

Žvejo dukros

     Balandžio 18-oji - Pasaulinė paminklų apsaugos diena. Šventosios pagrindinė mokykla vykdė projektą, skirtą šiai dienai paminėti. Moksleiviai įvairiu dienos metu fotografavo Zuzanos Pranaitytės 1982 metais sukurtą skulptūrinę kompoziciją „Žvejo dukros“, kuri vaizduoja mergaites, laukiančias iš jūros grįžtančio tėvo žvejo.

     Moksleivių užfiksuotą „Žvejo dukrų“ laukimą Jūs ir matote nuotraukose.

Moksleiviai raginti rašyti laiškus

     

 

 

 

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je va­kar ap­do­va­no­ti tarp­tau­ti­nio epis­to­li­nio ra­ši­nio kon­kur­so na­cio­na­li­nio eta­po lau­rea­tai. Lie­tu­vai pa­sau­ly­je šie­met at­sto­vaus dvy­li­ka­me­tės šven­to­jiš­kės ra­ši­nys apie van­de­nį ir jo svar­bą vi­sai pla­ne­tai.

Rusiškos abėcėlės šventė

         Rusų k. kabinete, skambant muzikai, į ratą susirikiavo visos rusiškos raidės: balandžio 25 dieną jomis ,,pavirto“ šios kalbos jau šiek tiek išmokę šeštokai. Kadangi jų tik dvylika, talkon noriai atskubėjo visi trylika septintokų ir grupelė aštuntokų. Jungtinis klasių choras energingai ir darniai padainavo dainą apie abėcėlę. Kiekviena „raidė“ – o jų buvo net trisdešimt trys - pasakojo, gyrė save rusišku eilėraštuku. Kiekvienam mokiniui buvo proga parodyti, kiek daug jau išmoko rusiškų žodžių.

        Renginys baigėsi linksma rusiška karaoke „Ko išmokstame mokykloje“.

...

 Gerbiami tėveliai! 

       Norėtume priminti, kad ir šiais metais pagal labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite pasinaudoti nuolatinio Lietuvos gyventojo teise ir pervesti Šventosios pagrindinei mokyklai iki 2% iš savo 2012 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų finansinių išlaidų, nes šias lėšas Mokesčių inspekcija išskaičiuoja iš Jūsų praėjusiais metais jau sumokėtų mokesčių valstybei. Ši parama Jūsų šeimos biudžetui neturės jokios įtakos, o mokyklai gali nemenkai padėti. Todėl prašytume pasinaudoti savo teise paremti mūsų mokyklą.

Žuvėdros skrydis 2013

Maloniai kviečiame birželio 4-6 d. į tradicinį jaunųjų talentų festivalį „Žuvėdros skrydis – 2013“.

         Festivalio programa. Parsisiųsti.    Dalyvio registracijos forma.. Parsisiųsti.

Paukštoka pypaun

     Pasiilgtų paukštelių šį vėlyvą pavasarį belaukdami, Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos Šventosios klasių moksleiviai, vadovaujami Birutės Čepienės, mokėsi paukščių balsų pamėgdžiojimų ir liaudies dainų apie sparnuočius.

     Dailės klasių ugdytiniai su savo mokytoja Audrone Bukauskiene paukščius lipdė, margino, tapė (teptukais, pirštukais, delniukais...), štampavo. Taip į dailės kabinetą „priskrido“ daugybė spalvotų fantastinių dvisparnių būtybių.

Puslapiai