Kultūros diena

         Pirmadienio, balandžio keturioliktosios, rytą kiekvieną atėjusįjį į mokyklą pasitiko mokinių tarybos narės Ugnė ir Alvyda. Tiems, kurie įėję pro duris nepamiršo maloniai pasisveikinti, mergaitės prisegė emblemą „Mandagus“. Per pirmąją pamoką mokykloje sėdėjo daug pagerbtų „mandagiųjų“: tai visus džiugino. Per ilgąją pertrauką „mandagieji“ buvo pakviesti į apdovanojimo akciją: burtų keliu jiems buvo įteiktos simbolinės dovanėlės.

          Taip mokinių taryba (pirmininkė Ugnė Ruibytė) paminėjo tarptautinę Kultūros dieną. Šio renginio tikslas buvo priminti mokiniams apie mandagumą mokykloje ir už jos ribų.

Sveikiname konkurso ,,KALBŲ KENGŪRA 2013‘‘ nugalėtojus!

 

Smagu, kad ir mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Lietuvos vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekte „KENGŪRA 2013“. Jau paskelbti „Kalbų Kengūros“ rezultatai.

Rusų kalbos konkurse (vyr. mokyt. Gražina Juozapaitienė) laimėti diplomai:

Minėjome Knygnešių dieną

         Šeštos klasės mokiniai dalyvavo projekte „Knygnešys“. Paraginti lietuvių kalbos mokytojos Nijolės Šauklienės, jie porą mėnesių rinko medžiagą apie knygnešystę, domėjosi lietuviškos spaudos draudimo metais. Surinktą informaciją sistemino ir įvairiais būdais – kopijuodami, spausdindami, rašydami ranka, iliustruodami – apiformino.

        Pristatyti savo kūrybinių darbelių šeštokai rinkosi mokyklos skaitykloje. Jų klausytojai buvo ketvirtokai su mokytoja Rimante Toliušiene.

Devyniasdešimt paukščių pavasarių

       Šventosios girininkijoje vyko visuomeninė akcija „Devyniasdešimt paukščių pavasarių: iškelk inkilą ir padovanok paukščiams naujus namus“.

        Būrelio „Jaunoji girininkija“ nariai (vadovė Regina Burvienė), lydimi direktorės pavaduotojos ugdymui Danutės Petkienės ir bibliotekininkės Z. Klapatauskienės, kovo 18-ąją kartu su girininku Egidijumi Japertu ir medžiotojų klubo nariu Viktoru Botinu kėlė inkilus. Ypač gerai šis darbas sekėsi šeštokams Donatui Zastartui ir Osvaldui Narvilui.

Renginių puokštėje Tėvynei – ir tradicinė rūta

          Laikotarpis tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios buvo įprasmintas eile renginių. Tuo rūpinosi į projektą „Lietuviais esame mes gimę“ susibūrę mokytojai Meilė Petrauskienė (projekto vadovė), Silva Sendrauskienė, Virginija Juškienė, Nijolė Šauklienė, Stasys Baužys.

Šimtadienis

1

Sveika mityba

     Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. XI-2067 „Dėl 2013 m. paskelbimo Sveikatingumo metais“ paskelbė 2013 metus Sveikatingumo metais.

Naktinis žygis Klaipėdos sukilimo dalyvių keliais

Jau 12-ąjį kartą Lietuvos savanorių sąjungos Klaipėdos apskrities skyrius surengė naktinį žygį pėsčiomis. Šiais metais žygeiviai dvidešimt penkių kilometrų atstumą įveikė nuo Priekulės iki Klaipėdos. Geografijos mokytojo metodininko Egidijaus Šalkauskio paraginti į žygį išsiruošė dešimtokai Ugnė Ruibytė ir Paulius Kaliužnas. Apie žygį rašė Vakarinė Palanga.

Nuo vasario 16-osios iki Kovo 11-osios

Lietuviams reikšmingas Vasario 16-osios – Kovo 11-osios laikotarpio minėjimas mūsų mokykloje prasidėjo akcija „Linkėjimai Tėvynei“. Vyresniųjų klasių mokiniai, pasidaliję brangaus žodžio ,,Lietuvoje“ raides, skaitė tikrus ir internetinius žodynus, ieškojo kuo daugiau žodžių - linkėjimų Tėvynei. VI-X kl. mokinių triūso dėka II aukšto fojė atsirado stendas: rūtomis apkaišytas žodžis ,,LIETUVOJE“ pražydo daugybe geltonų žiedelių. Juose kiekvienas mokinys įrašė sugalvotus ar žodynuose rastus žodžius - linkėjimus:„L“: laimės, lietaus, linksmybių, liepų, laužų....ir t.

Puslapiai