Moksleiviai raginti rašyti laiškus

     

 

 

 

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­je va­kar ap­do­va­no­ti tarp­tau­ti­nio epis­to­li­nio ra­ši­nio kon­kur­so na­cio­na­li­nio eta­po lau­rea­tai. Lie­tu­vai pa­sau­ly­je šie­met at­sto­vaus dvy­li­ka­me­tės šven­to­jiš­kės ra­ši­nys apie van­de­nį ir jo svar­bą vi­sai pla­ne­tai.

Rusiškos abėcėlės šventė

         Rusų k. kabinete, skambant muzikai, į ratą susirikiavo visos rusiškos raidės: balandžio 25 dieną jomis ,,pavirto“ šios kalbos jau šiek tiek išmokę šeštokai. Kadangi jų tik dvylika, talkon noriai atskubėjo visi trylika septintokų ir grupelė aštuntokų. Jungtinis klasių choras energingai ir darniai padainavo dainą apie abėcėlę. Kiekviena „raidė“ – o jų buvo net trisdešimt trys - pasakojo, gyrė save rusišku eilėraštuku. Kiekvienam mokiniui buvo proga parodyti, kiek daug jau išmoko rusiškų žodžių.

        Renginys baigėsi linksma rusiška karaoke „Ko išmokstame mokykloje“.

...

 Gerbiami tėveliai! 

       Norėtume priminti, kad ir šiais metais pagal labdaros ir paramos įstatymą Jūs galite pasinaudoti nuolatinio Lietuvos gyventojo teise ir pervesti Šventosios pagrindinei mokyklai iki 2% iš savo 2012 m. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų finansinių išlaidų, nes šias lėšas Mokesčių inspekcija išskaičiuoja iš Jūsų praėjusiais metais jau sumokėtų mokesčių valstybei. Ši parama Jūsų šeimos biudžetui neturės jokios įtakos, o mokyklai gali nemenkai padėti. Todėl prašytume pasinaudoti savo teise paremti mūsų mokyklą.

Žuvėdros skrydis 2013

Maloniai kviečiame birželio 4-6 d. į tradicinį jaunųjų talentų festivalį „Žuvėdros skrydis – 2013“.

         Festivalio programa. Parsisiųsti.    Dalyvio registracijos forma.. Parsisiųsti.

Paukštoka pypaun

     Pasiilgtų paukštelių šį vėlyvą pavasarį belaukdami, Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos Šventosios klasių moksleiviai, vadovaujami Birutės Čepienės, mokėsi paukščių balsų pamėgdžiojimų ir liaudies dainų apie sparnuočius.

     Dailės klasių ugdytiniai su savo mokytoja Audrone Bukauskiene paukščius lipdė, margino, tapė (teptukais, pirštukais, delniukais...), štampavo. Taip į dailės kabinetą „priskrido“ daugybė spalvotų fantastinių dvisparnių būtybių.

Minėjome tarptautinę Kosmonautikos ir aviacijos dieną

      Netoli mokyklos yra Palangos oro uostas, ir virš mūsų nuolat skraido keleiviniai ir kariniai lėktuvai, malūnsparniai. Todėl mokinių taryba šiemet nusprendė minėti tarptautinę Kosmonautikos ir aviacijos dieną. Balandžio 12-ąją, penktadienį, vyko akcija „Ateivis“: visi norintieji galėjo nusifotografuoti ir turėti šios dienos atminčiai nuotrauką. Labiausiai fotografuotis su iš dangaus nusileidusiu „ateiviu“ norėjo pradinukai, bet susigundė ir mokytojai, Tai buvo linksmoji minėjimo dalis. O rimtoji – tai įvairiose mokyklos vietose prikabinti lapeliai, kuriuose įrašyti įdomūs pasaulio kosmonautikos faktai. Visą dieną mokiniai prie jų būriavosi, skaitė informaciją, diskutavo. Šia akcija ypač domėjosi vyresniųjų klasių mokiniai. 

Kultūros diena

         Pirmadienio, balandžio keturioliktosios, rytą kiekvieną atėjusįjį į mokyklą pasitiko mokinių tarybos narės Ugnė ir Alvyda. Tiems, kurie įėję pro duris nepamiršo maloniai pasisveikinti, mergaitės prisegė emblemą „Mandagus“. Per pirmąją pamoką mokykloje sėdėjo daug pagerbtų „mandagiųjų“: tai visus džiugino. Per ilgąją pertrauką „mandagieji“ buvo pakviesti į apdovanojimo akciją: burtų keliu jiems buvo įteiktos simbolinės dovanėlės.

          Taip mokinių taryba (pirmininkė Ugnė Ruibytė) paminėjo tarptautinę Kultūros dieną. Šio renginio tikslas buvo priminti mokiniams apie mandagumą mokykloje ir už jos ribų.

Sveikiname konkurso ,,KALBŲ KENGŪRA 2013‘‘ nugalėtojus!

 

Smagu, kad ir mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja Lietuvos vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo projekte „KENGŪRA 2013“. Jau paskelbti „Kalbų Kengūros“ rezultatai.

Rusų kalbos konkurse (vyr. mokyt. Gražina Juozapaitienė) laimėti diplomai:

Minėjome Knygnešių dieną

         Šeštos klasės mokiniai dalyvavo projekte „Knygnešys“. Paraginti lietuvių kalbos mokytojos Nijolės Šauklienės, jie porą mėnesių rinko medžiagą apie knygnešystę, domėjosi lietuviškos spaudos draudimo metais. Surinktą informaciją sistemino ir įvairiais būdais – kopijuodami, spausdindami, rašydami ranka, iliustruodami – apiformino.

        Pristatyti savo kūrybinių darbelių šeštokai rinkosi mokyklos skaitykloje. Jų klausytojai buvo ketvirtokai su mokytoja Rimante Toliušiene.

Devyniasdešimt paukščių pavasarių

       Šventosios girininkijoje vyko visuomeninė akcija „Devyniasdešimt paukščių pavasarių: iškelk inkilą ir padovanok paukščiams naujus namus“.

        Būrelio „Jaunoji girininkija“ nariai (vadovė Regina Burvienė), lydimi direktorės pavaduotojos ugdymui Danutės Petkienės ir bibliotekininkės Z. Klapatauskienės, kovo 18-ąją kartu su girininku Egidijumi Japertu ir medžiotojų klubo nariu Viktoru Botinu kėlė inkilus. Ypač gerai šis darbas sekėsi šeštokams Donatui Zastartui ir Osvaldui Narvilui.

Puslapiai