Teisės aktai

 

         Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės nutarimais ir mokyklos nuostatais.

 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

 

Civilinė sauga

       Lietuvoje nuo 2012 metų gyventojai apie gresiančias ar susidariusias ekstremaliąsias situacijas yra perspėjami ir informuojami trumpaisiais pranešimais į mobiliuosius telefonus. Visoje Lietuvos teritorijoje ar jos dalyje per itin trumpą laiką trumpieji pranešimai perduodami trimis kalbomis į skirtingus kanalus: 578 – lietuvių k., 525 – anglų k., 605 – rusų k. Kad būtų gaunami pranešimai, telefonuose turi būti aktyvinta šių pranešimų priėmimo funkcija.

           Išsami vaizdinė informacija patalpinta internetinėje svetainėje http://gpis.vpgt.lt