Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos, mokomieji dalykai ir kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

 

1.

Birškuvienė Rasa

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 1 kl. vadovė

 

rasa.birskuviene@sventosiospm.lt

 

2.

Cchovrebovas Erikas

Fizinio ugdymo mokytojas

erikas.cchovrebovas@sventosiospm.lt

 

3.

Griškėnienė Ingrida

Anglų k. mokytoja metodininkė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, 8 kl. vadovė

ingrida.griskeniene@sventosiospm.lt

 

4.

Jansonienė Alma Vokiečių k.mokytoja metodininkė

                                                                                                                   alma.jansoniene@sventosiospm.lt                                         

 

5.

Jucevičius Edmundas

Muzikos mokytojas metodininkas

   edmundas.jucevicius@sventosiospm.lt       

6.

Juozapaitienė Gražina Rusų k. vyr. mokytoja grazina.juozapaitiene@sventosiospm.lt

7.

Kalninienė Vilma Psichologė vilma.kalniniene@sventosiospm.lt

8.

Kapica Rolandas Informatikos vyr. mokytojas rolandas.kapica@sventosiospm.lt

9.

Kauliuvienė Veronika

Biologijos mokytoja metodininkė veronika.kauliuviene@sventosiospm.lt

10.

Kažienė Monika

Šokio mokytoja monika.kaziene@sventosiospm.lt

11.

Liutikienė Jolanta

 

Profesijos konsultantė; žmogaus saugos mokytoja; 6 kl.

vadovė

                                                     jolanta.liutikiene@sventosiospm.lt

12.

Martišienė Regina

 

Spec. pedagogė, logopedė;  10 kl. vadovė

regina.martisiene@sventosiospm.lt

13.

Matuliavičienė Lina

Chemijos vyr. mokytoja

 

lina.matuliaviciene@sventosiospm.lt

14.

Petkienė Danutė

Vyr. socialinė pedagogė; etikos ir ekonomikos vyr. mokytoja, 9 kl. vadovė

                                     danute.petkiene@sventosiospm.lt

15.

 

Petrauskienė Meilutė

 

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 2 kl. vadovė

 

meilute.petrauskiene@sventosiospm.lt

 

16.

Petrauskienė Simona Istorijos mokytoja simona.petrauskiene@sventosiospm.lt

17.

Sendrauskienė Silva Pradinių klasių vyr. mokytoja, 3 kl. vadovė silva sendrauskiene@sventosiospm.lt

18.

Spučienė Janina Matematikos vyr. mokytoja, 7 kl. vadovė

janina.spuciene@sventosiospm.lt

19.

Stonienė Marina Fizikos mokytoja metodininkė marina.stoniene@sventosiospm.lt

20.

Šalkauskis Egidijus

Geografijos mokytojas metodininkas

egidijus.salkauskis@sventosiospm.lt 

21.

Šimkevičienė Daiva Dailės, technologijų vyr. mokytoja

daiva.simkeviciene@sventosiospm.lt

 

22.

Toliušienė Rimantė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4 kl. vadovė                                                                        rimante.toliusiene@sventosiospm.lt                    

23.

Valantinaitė Rima

Tikybos (katalikų) vyr. mokytoja; PDDG auklėtoja,     rima.valantinaite@sventosiospm.lt

24.

Viskontė Aistė

Lietuvių kalbos mokytoja

aiste.viskonte@sventosiospm.lt

25. Žemgulienė  Justina Technologijų mokytoja justina.zemguliene@sventosiospm.lt