PDDG

 

Pailgintos darbo dienos grupė 

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Savaitės dienos

I

II

III

IV

V

1.

Rima Valantinaitė

15.10-17.55

14.10-17.55

14.10-17.55

13.10-17.55

-

2.

Rimantė Toliušienė

13.10-15.10

13.10-14.10

13.10-14.10

13.10-13.40

-

3.

Silva Sendrauskienė

14.10-15.10

-

14.10-15.10

13.10-14.10

-

4.

Rasa Birškuvienė

14.15-15.10

14.15-15.10 14.15-15.10 14.15-15.10

-

5.

Meilutė Petrauskienė

14.15-15.10

14.15-15.10

14.15-15.10

  14.15-15.10

-

Organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę , meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo funkcijos:

  • Nuosekliai, planingai ir turinigai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.
  • Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
  • Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
  • Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos darbo dienos grupėje.