Apie biblioteką

 

Mokyklos biblioteką sudaro abonementas ir skaitykla.

Mokyklos bibliotekos vedėja -  Rima Piktuižienė

El. p. rima.piktuiziene@sventosiospm.lt

 

Bibliotekoje fondas atviras ir prieinamas visiems mokyklos nariams. Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos įvairioms valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų jubiliejams, eksponuojami mokinių darbai, vyksta naujai gautų knygų parodos, organizuojamos integruotos pamokos mokiniams.

 

MISIJA

Atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su  informacine bei technine baze. Ji visapusiškai tenkina mokyklos bendruomenės poreikius, savo fondais ir veikla dalyvauja ugdymo procese, sudarydama sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

 

VIZIJA

Bibliotekos ir skaityklos virtimas šiuolaikišku švietimo ir informacijos centru, kuris mokyklos bendruomenei suteikia visą gyvenimą trunkančio mokymosi įgūdžius.

 

Skaičiai ir faktai             

1958 m. „Šventosios devynmetės mokyklos bibliotekos inventorinėje knygoje“ įrašyta pirmoji knyga.

2003 m. bibliotekai prijungta internetinė skaitykla.

2004 m. atlikta mokyklos pastato renovacija ir trečiajame mansardiniame aukšte įsikūrė moderni, šiuolaikiška biblioteka su skaitykla.

Bendras bibliotekos plotas 164 m2, lentynų ilgis - 314 metrų. Bibliotekos skaitykloje įrengta 25 darbo vietos skaitytojams ir 7 kompiuterizuotos darbo vietos su interneto prieiga. Bibliotekos fonduose sukaupta 11 619 fiz. vnt. dokumentų; šalia bibliotekos įsikūrusioje vadovėlių saugykloje - 6458 vnt. vadovėlių fondas.

Bibliotekoje esantis leidinių fondas:

 • Informaciniai leidiniai (enciklopedijos, žinynai, žodynai kt.).
 • Programinė literatūra (grožinė ir kt.).
 • Mokslo, populiarioji literatūra.
 • Įvairūs serialiniai leidiniai (žurnalai, almanachai).
 • Audio, video medžiagos fondas CD ir mokomųjų programų fondas (skaitykloje).

Skaitykloje galite:

 • Mokytis, ruošti namų darbus.
 • Naudotis enciklopedijomis, žodynais, žinynais.
 • Kopijuoti, spausdinti dokumentus.
 • Dirbti prie kompiuterio ir naudotis internetu.
 • Rengti savo darbelių parodas.
 • Skaityti vietoje ir išsinešti į namus periodinę spaudą.
 • Turiningai praleisti laisvalaikį.
 • Žaisti stalo žaidimus (šaškėmis, šachmatais ir kt.).
 • Grąžinti knygas, paimtas iš mokyklos bibliotekos.

Biblioteka dalyvauja:

„Mokyklų tobulinimo programos plius“ (MTP plius) dalyje „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Projekto trukmė: 2009-2013 metai.

„Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones". Projekto trukmė 2011-11-22 – 2014-05-22

„Aukštosios Kultūros Impulsai Mokykloms (AKIM)“ (2011-2014 m.)

„Metų knygos rinkimai“

Tarptautinis mokyklų bibliotekų projektas „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa“ 2020m. 2022m. 2023m.

Šiaurės ir Baltijos šalių projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“. 2022m. 2023m.