Lietuvos valstybės atkūrimo diena

         Vasario 16-oji  - Lietuvos valstybės atkūrimo diena.  1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama daktaro Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, skelbiantį, kad atstatoma nepriklausoma demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos Valstybė su sostine Vilniumi. Aktą pasirašė visi dvidešimt Lietuvos Tarybos narių. 

„Tikiu, kad yra mūsų žemėj kalnelis, ant kurio sėdi Istorija ir, ištiesusi tokią rūsčią ir skaudžią mums ranką, motiniškai laimina mūsų Nepriklausomybės žygį“ (Justinas Marcinkevičius).