PDDG

 

Pailgintos darbo dienos grupė 

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Savaitės dienos

I

II

III

IV

V

1.

Rima Valantinaitė

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

14.00-17.45

-

2.

Rimantė Toliušienė

13.30-14.45

-

13.30-14.45

13.30-14.45

-

3.

Silva Sendrauskienė

12.30-14.30

-

13.30-14.30

-

4.

Rasa Birškuvienė

13.30-14.40

13.30- 14.40

13.30-14.40

  13.30-14.30

-

5.

Meilutė Petrauskienė

-

13.30-14.45

13.30-14.45

  13.30-14.45

-

Organizuoja saugią mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę , meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ir lauke.Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo funkcijos:

  • Nuosekliai, planingai ir turinigai organizuoja veiklą, atitinkančią mokinių amžių.
  • Pagal galimybes sudaro sąlygas mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti.
  • Teikia pagalbą mokiniams atliekant namų darbų užduotis.
  • Informuoja tėvus/globėjus apie mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos darbo dienos grupėje.