Darbo tvarkos taisyklės

 

Darbo tvarkos taisyklės. Parsisiųsti.

  • Asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Parsisiųsti.
  • Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės. Parsisiųsti.
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo  bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka. Parsisiųsti.
     

Mokinių elgesio taisyklės. Parsisiųsti.

Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Uniformų dėvėjimo tvarka. Parsisiųsti.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas. Parsisiųsti.

Mokinių pasiekimų, indvidualios pažangos stebėjimo ir pokyčių fiksavimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.