Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos, mokomieji dalykai ir kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

 

1.

Birškuvienė Rasa

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 4 kl. vadovė

 

sventosiospm.ketvirtaklase@gmail.com

 

2.

Chovrebovas Erikas

Fizinio ugdymo mokytojas

sventosiospm.fizinis@gmail.com

 

3.

Griškėnienė Ingrida

Anglų k. mokytoja metodininkė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, 7 kl. vadovė

sventosiospm.anglu@gmail.com

 

4.

Jucevičius Edmundas

Muzikos mokytojas metodininkas

                                  sventosiospm.muzika@gmail.com                   

 

5.

Juozapaitienė Gražina

Rusų k. vyr. mokytoja

 

sventosiospm.rusu@gmail.com

6.

Kalninienė Vilma

Psichologė

psichologas@sventosiosmokykla.lt

7.

Kapica Rolandas

Informatikos vyr. mokytojas

sventosiospm.it@gmail.com

8.

Kauliuvienė Veronika

Biologijos mokytoja metodininkė

sventosiospm.gamta@gmail.com

9.

Kažienė Monika

 

Šokio mokytoja

 

sventosiospm.sokis@gmail.com

10.

Liustrovienė Aušra

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė

sventosiospm.istorija@gmail.com

11.

Liutikienė Jolanta

 

Profesijos konsultantė; žmogaus saugos mokytoja; 5 kl.

vadovė

                                                     profesija@sventosiosmokykla.lt

12.

Martišienė Regina

 

Spec. pedagogė, logopedė;  9 kl. vadovė

logopedas@sventosiosmokykla.lt

13.

Matuliavičienė Lina

Chemijos vyr. mokytoja

 

palanga.chemija@gmail.com

14.

Petkienė Danutė

Vyr. socialinė pedagogė; etikos ir ekonomikos vyr. mokytoja, 8 kl. vadovė

                                     socialinis.pedagogas@sventosiosmokykla.lt

15.

 

Petrauskienė Meilutė

 

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 1 kl. vadovė

 

sventosiospm.pirmaklase@gmail.com

16.

Sendrauskienė Silva

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 2 kl. vadovė

sventosiospm.antraklase@gmail.com

17.

Spučienė Janina

Matematikos vyr. mokytoja, 6 kl. vadovė

sventosiospm.matematika@gmail.com

18.

Stonienė Marina

Fizikos mokytoja metodininkė

 

sventosiospm.fizika@gmail.com

19.

Šalkauskis Egidijus

Geografijos mokytojas metodininkas

sventieji@gmail.com

20.

Šimkevičienė Daiva

 

Dailės, technologijų vyr. mokytoja

 

sventosiospm.daile@gmail.com

21.

Toliušienė Rimantė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3 kl. vadovė

 

  sventosiospm.treciaklase@gmail.com

 

22.

Valantinaitė Rima

Tikybos (katalikų) vyr. mokytoja; PDDG auklėtoja, 10 kl. vadovė

                                                     sventosiospm.tikyba@gmail.com

23.

Valančauskas Stasys

Technologijų mokytojas

sventosiospm.technologijos@gmail.com

24.

Viskontė Aistė

Lietuvių kalbos mokytoja

sventosiospm.lietuviu@gmail.com